26.08.2020.

Izrādes apmeklētāja anketa

Cienījamie skatītāji!

Apmeklējot izrādi, pie ieejas garderobē Jums palūgs uzrādīt personas apliecinošu dokumentu un iesniegt aizpildītu anketu, kurā tostarp norādīti Jūsu vārds, uzvārds, kontakttālrunis, rinda un vieta. Anketas veidlapu Jūs saņemsiet kasē vai pie ieejas garderobē; tāpat to ir iespējams lejuplādēt mūsu mājas lapā (zemāk); internetā pirktajām biļetēm anketa atrodama biļetes veidlapas apakšējā daļā.  Teātris garantē personisko datu iznīcināšanu pēc 30 kalendārajām dienām.

NB! Balstoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 8.3 punktu, datu vākšana ir obligāta.   

Lējuplādēt anketu.

ADRESE:
Kaļķu iela 16
Rīga, LV-1050
Latvija

KASES DARBA LAIKS:
11.00 - 19.00
Tālr.: +371 67 22 53 95

biletes@mct.lv

 

MĀRKETINGA NODAĻA:
Tālr.: +371 67 21 04 18
marketings@mct.lv


Kontaktinformācija:
Tālr.: +371 67 22 46 60
mct@mct.lv

Biļešu rezervēšana, kolektīvie pieteikumi:
Tālr.: +371 67 22 53 95, +371 20 37 25 11
biletes@mct.lv
Dienas izrāžu dienā kase sāk strādāt 1 stundu pirms izrādes.

Mājaslapā publicēto foto un video mateiālu izmantošana pieļaujama tikai ar teātra rakstisku atļauju.

©MIHAILA ČEHOVA RĪGAS KRIEVU TEĀTRIS