Par kapitālsabiedrību


Teātra darbības pamatā ir 2022. gada 13. septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumā Nr. 615 "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris"" noteiktais vispārējais stratēģiskais mērķis – saglabāt, attīstīt un popularizēt krievu dramatiskā teātra tradīcijas, kā arī nodrošināt teātra mākslas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām, iestudējot izrādes krievu valodā un nodrošinot to tulkojumu latviešu valodā, lai veicinātu sabiedrības integrāciju un rosinātu starpkultūru dialogu.


MISIJA

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra misija ir mērķtiecīgi un ilgtspējīgi apvienot krievu dramatiskā teātra tradīciju saglabāšanu un laikmetīgas teātra mākslas jaunradi un pieejamību krievu valodā, harmoniski iekļaujoties Latvijas kultūras telpā un to bagātinot.

 

VĪZIJA

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir Latvijā novērtēts un starptautiski atpazīstams augstvērtīgas teātra mākslas centrs, ko raksturo mērķtiecīgi koptas krievu teātra tradīcijas un daudzpusīgs repertuārs, kuru ilgtspējīgā vidē veido teātra mākslas profesionāļi.

 

VĒRTĪBAS

Atbildība: Teātris uzņemas atbildību par krievu teātra tradīciju glabāšanu Latvijā un par augstas kvalitātes profesionālas un mūsdienīgas teātra mākslas pieejamību krievu valodā. Teātris atbildīgi un ar cieņu izturas pret ieinteresētajām pusēm, rūpējas par darbinieku labklājību, apkārtējo vidi un valsts kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu.

Dažādība: Teātris pieņem, novērtē un izceļ dažādību Latvijas kultūras telpā, tas virza savu māksliniecisko darbību, parādot no latviskās kultūrvides atšķirīgo un veicinot dažādu sabiedrības grupu savstarpēju mijiedarbību.

Izcilība: Teātris nodrošina attīstību un pastāvīgu virzību uz arvien augstāku mākslinieciskās kvalitātes līmeni. Teātris uzstāda augstas prasības pret Teātra darbības kvalitāti visos tās aspektos.


Dana Bjorka

Valdes locekle. Pirmais pilnvaru termiņš - no 08.01.2018. līdz 14.05.2023. Atkārtoti ievēlēta no 15.05.2023. līdz 14.05.2028. uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar 10.05.2023. Kultūras ministrijas Lēmumu Nr. 2.5-3-26.

Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju, iegūstot maģistra grādu kultūras menedžmentā.

Danai Bjorkai ir pieredze kultūras pasākumu organizēšanā un vadīšanā biedrībā “Skatuves Mākslas Producentu fonds”.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī kā aktrise Dana Bjorka strādā no 2009. gada. 2011. gadā par lomām izrādēs “Graņonka” un “Ziema” ieguvusi augstākā nacionālas nozīmes apbalvojuma teātra nozarē - "Spēlmaņu nakts" - balvu nominācijā “Gada jaunā skatuves māksliniece”, bet 2022. gada tika nominēta balvai kategorijā "Gada aktrise" par lomu izrādē "Lai dzīvo Karaliene, vivat!".

 


 • jauniestudējumu veidošana;
 • izglītojošas publikācijas (bukleti; sociālie tīkli utml.);
 • koncertu rīkošana;
 • viesizrāžu organizēšāna;
 • izstāžu veidošana;
 • konkursi skatītājiem;
 • komunikācija ar skatītājiem.

 • Mākslinieku darbība (90.01);
 • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 • Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
 • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 • Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1);
 • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 • Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšāna un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) (77.33);
 • Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 • Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
 • Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8);
 • Bāru darbība (56.30);
 • Cita veida ēdināšnas pakalpojumi (56.29).

2023. gada iepirkumi (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/):

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2023/1
  “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana”, noslēgts ar biedrība ar ierobežotu atbildību "Clean Baltic", par summu EUR 5 600,00 EUR, bez PVN

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2023/2
  “SBS Buehnentechnik skatuves iekārtu un aprīkojuma apkope un remontdarbu veikšana”, noslēgts ar SBS Buehnentechnik GmbH, par summu EUR 39 000,00 EUR, bez PVN

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2023/3
  “Veselības apdrošināšanas polišu iegāde VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” aktieriem”, noslēgts ar "BALTA" AAS, par summu EUR 20 000,00, bez PVN

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2023/04
  “Skatuves galda pults MOBILE DESK SCOUT MILAN uzstādīšana, datorsistēmas atjaunināšana un darbinieku apmācības”, noslēgts ar GmBH “SBS BÜHNENTECHNIK", par summu EUR 15 525,00, bez PVN

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2023/5
  “Gaismu tehnikas bāzes papildinošo iekārtu piegāde VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA “Kompānija NA”, par summu EUR 19 772, bez PVN

 ***

2022. gada iepirkumi (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/):

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/01
  “Gaismu tehnikas bāzes papildinošo iekārtu piegāde VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA  “Samont”, par summu EUR 16 188,00 EUR, bez PVN
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/02
  “Skatuves galda pults un sadarbspējīga datora piegāde VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SBS Bühnentechnik GmbH, par summu EUR 22 740,00 EUR, bez PVN
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/03
  “Videoprojektora piegāde, uzstādīšanas un garantijas apkalpošana VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA “SensusLab”, par summu EUR 33 170,00, bez PVN
 • RKT 2022/04 - pārtraukts
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/05
  “VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, par summu EUR 13 464,00, bez PVN
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/06
  “Gaismu tehnikas bāzes papildinošo iekārtu piegāde VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA “Kompānija NA”, par summu EUR 11 102,64, bez PVN
 •  RKT 2022/07 – pārtraukts

 •  Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT 2022/08
  “VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, par summu EUR 29 260,00, bez PVN

***

2021. gada iepirkumi (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/):

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/01
  VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, par summu EUR 13 440,00
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/02
  Kravu transporta pārvadājumu pakalpojumu sniegšana VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA „Ursus Forwarding”, par summu kas nepārsniedz EUR 41 999,00
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/03
  “VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, par summu EUR 19197,00

 

Dati par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējiem iepirkumiem.


28.05.2024.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

 

19.03.2024.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2024.gada budžeta apstiprināšanu.

 

31.10.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par mēneša atlīdzības noteikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklim.

 

13.10.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklim.

 

12.10.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

30.08.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2022.gada darbības vērtējumu.

 

22.08.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris'' 2023.gada budžeta apstiprināšanu.

 

09.05.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu.

 

27.04.2023.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

 

28.12.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklim.

 

28.12.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2021.gada darbības vērtējumu.

 

23.12.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes locekļa iecelšanu.

 

05.12.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

28.11.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" 2021. gada peļņas izlietojumu.

 

20.05.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

 

11.01.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par mēneša atlīdzības noteikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklim.

 

13.11.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

 

11.11.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

01.10.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības vērtējumu.

 

08.09.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

 

03.08.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem.

 

28.05.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

 

30.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par stratēģijas apstiprināšanu.

 

30.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu.

 

26.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par peļņas izlietojumu.

 

15.10.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par revidenta iecelšanu.

 

09.09.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Ikgadējā valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšana.

 

22.05.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris 2019.gada pārskatu”.

 

20.01.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris statūtu grozīšanu.

 

02.01.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valdes locekļa atsaukšanu.

 


ADRESE:
Kaļķu iela 16
Rīga, LV-1050, Latvija
mct@mct.lv

KASES DARBA LAIKS VASARĀ:

Otrdiena – sestdiena: no plkst. 12:00 līdz plkst. 18:00 (izrādes dienās, kurās ir izrāde plkst.19:00, kase strādā līdz plkst. 19:00)

Pirmdiena, svētdiena: kase ir slēgta.

Tālr.: +371 67 22 53 95
biletes@mct.lv

 

 

MĀRKETINGA NODAĻA:
marketings@mct.lv


ADMINISTRĀCIJA:
Biļešu rezervēšana, kolektīvie pieteikumi,
informācija par atceltajām un pārceltajām izrādēm:
Tālr.: +371 20 37 25 13
administracija@mct.lv

Mājaslapā publicēto foto un video materiālu izmantošana pieļaujama tikai ar teātra rakstisku atļauju.

©MIHAILA ČEHOVA RĪGAS KRIEVU TEĀTRIS

SĪKDATŅU POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

VIDEO NOVĒROŠANA

FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA