Par kapitālsabiedrību


Teātra darbības pamatā ir 2015. gada 22. decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta protokollēmumā Nr.68 apstiprinātie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vispārējie stratēģiskie mērķi – kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā.

Minēto mērķu sasniegšanai Kultūras ministrija Teātrim ir deleģējusi piecus valsts pārvaldes uzdevumus:

 1. radīt daudzveidīgas un kvalitatīvas profesionālas teātra mākslas izrādes, nodrošinot repertuāra plašumu, un veicināt jaunradi, kā arī nacionālās identitātes nostiprināšanu,
 2. nodrošināt profesionālas teātra mākslas pieejamību plašai Latvijas sabiedrībai,
 3. ar teātra izrāžu starpniecību sekmēt bērnu un jauniešu personību veidošanos,
 4. popularizēt Latvijas teātra mākslas sasniegumus ārvalstīs un apgūt starptautisku pieredzi teātra mākslas jomā, veicinot izcilību,
 5. nodrošināt kapitālsabiedrības finanšu, tehniskās un tehnoloģiskās darbības efektivitāti un ilgtspēju.

 

Atbilstoši noteiktajiem stratēģiskajiem mērķim  un valsts pārvaldes uzdevumiem Teātris:

 • apgūst jauno literatūru un dramaturģiju;
 • nodrošina latviešu autoru darbu pieejamību krievvalodīgajai auditorijai;
 • veicina sava laika izprašanu un orientieru meklējumus vēstures ietvaros;
 • sekmē jaunu teātra līdzekļu meklējumus;
 • stabilizē sava stila un valodas meklējumus, kas būtu maksimāli pieejami mūsdienu skatītājam;
 • veicina jaunatnes piesaistīšanu teātrim;
 • nodrošina krievu teātra tradīciju saglabāšanu, to izkopšanu Latvijas, krievu un pasaules teātra kontekstā;
 • veido harmonisku multikultūru telpu, pamatojoties uz kultūru dialogu savstarpējo cieņu un interesi, veicina integrācijas procesus un pilsoniskās tolerances attīstību;
 • uztur dinamisku, aktuālu un tematiski daudzveidīgu radošo procesu;
 • nodrošina teātra mākslas pieejamību maksimāli plašiem sabiedrības slāņiem;
 • veicina teātra mākslas izpratnes veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, skatītāju audzināšanu, ētisku un estētisku vērtību pasniegšanu;
 • piedalās starptautiskos teātra procesos.

MISIJA

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra misija ir mērķtiecīgi un ilgtspējīgi apvienot krievu dramatiskā teātra tradīciju saglabāšanu un laikmetīgas teātra mākslas jaunradi un pieejamību krievu valodā, harmoniski iekļaujoties Latvijas kultūras telpā un to bagātinot.

 

VĪZIJA

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir Latvijā novērtēts un starptautiski atpazīstams augstvērtīgas teātra mākslas centrs, ko raksturo mērķtiecīgi koptas krievu teātra tradīcijas un daudzpusīgs repertuārs, kuru ilgtspējīgā vidē veido teātra mākslas profesionāļi.

 

VĒRTĪBAS

Atbildība: Teātris uzņemas atbildību par krievu teātra tradīciju glabāšanu Latvijā un par augstas kvalitātes profesionālas un mūsdienīgas teātra mākslas pieejamību krievu valodā. Teātris atbildīgi un ar cieņu izturas pret ieinteresētajām pusēm, rūpējas par darbinieku labklājību, apkārtējo vidi un valsts kapitāla ilgtspējīgu izmantošanu.

Dažādība: Teātris pieņem, novērtē un izceļ dažādību Latvijas kultūras telpā, tas virza savu māksliniecisko darbību, parādot no latviskās kultūrvides atšķirīgo un veicinot dažādu sabiedrības grupu savstarpēju mijiedarbību.

Izcilība: Teātris nodrošina attīstību un pastāvīgu virzību uz arvien augstāku mākslinieciskās kvalitātes līmeni. Teātris uzstāda augstas prasības pret Teātra darbības kvalitāti visos tās aspektos.


Dana Bjorka
Valdes locekle. Pilnvaru termiņš - no 08.01.2018. līdz 07.01.2023.

Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju, iegūstot maģistra grādu kultūras menedžmentā.

Danai Bjorkai ir pieredze kultūras pasākumu organizēšanā un vadīšanā biedrībā “Skatuves Mākslas Producentu fonds”.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī kā aktrise Dana Bjorka strādā no 2009. gada. 2011. gadā par lomām izrādēs “Graņonka” un “Ziema” ieguvusi augstākā nacionālas nozīmes apbalvojuma teātra nozarē - "Spēlmaņu nakts" - balvu nominācijā “Gada jaunā skatuves māksliniece”.

 


 • jauniestudējumu veidošana;
 • izglītojošas publikācijas (bukleti; sociālie tīkli utml.);
 • koncertu rīkošana;
 • viesizrāžu organizēšāna;
 • izstāžu veidošana;
 • konkursi skatītājiem;
 • komunikācija ar skatītājiem.

 • Mākslinieku darbība (90.01);
 • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 • Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
 • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 • Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1);
 • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 • Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšāna un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) (77.33);
 • Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 • Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
 • Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8);
 • Bāru darbība (56.30);
 • Cita veida ēdināšnas pakalpojumi (56.29).

2021. gada iepirkumi (sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/):

 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/03
  “VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, par summu EUR 19197.00
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/02
  “Kravu transporta pārvadājumu pakalpojumu sniegšana VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” vajadzībām”, noslēgts ar SIA „Ursus Forwarding”, par summu kas nepārsniedz EUR 41 999,00
 • Iepirkuma identifikācijas Nr. RKT_2021/01
  “VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” darbinieku veselības apdrošināšana”, noslēgts ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, par summu EUR 13 440,00
   

Dati par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra iepriekšējiem iepirkumiem.


11.01.2022.

Kapitālsabiedrības sapulce Par mēneša atlīdzības noteikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" valdes loceklim.

13.11.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

 

11.11.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

01.10.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2020.gada darbības vērtējumu.

 

08.09.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

 

03.08.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem.

 

28.05.2021. 

Kapitālsabiedrības sapulce Par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

 

30.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par stratēģijas apstiprināšanu.

 

30.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par prēmijas piešķiršanu.

 

26.11.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par peļņas izlietojumu.

 

15.10.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par revidenta iecelšanu.

 

09.09.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Ikgadējā valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšana.

 

22.05.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris 2019.gada pārskatu”.

 

20.01.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris statūtu grozīšanu.

 

02.01.2020.

Kapitālsabiedrības sapulce Par valdes locekļa atsaukšanu.

 

ADRESE:
Kaļķu iela 16
Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: +371 67 22 46 60
mct@mct.lv

KASES DARBA LAIKS:
11.00 - 19.00
Tālr.: +371 67 22 53 95

biletes@mct.lv

 

MĀRKETINGA NODAĻA:
Tālr.: +371 67 21 04 18
marketings@mct.lv


Informācija par atceltajām un pārceltājām izrādēm:
Tālr.: +371 20 37 25 11
biletes@mct.lv

Biļešu rezervēšana, kolektīvie pieteikumi:
Tālr.: +371 67 22 53 95, +371 20 37 25 11
biletes@mct.lv
Dienas izrāžu dienā kase sāk strādāt 1 stundu pirms izrādes.

Mājaslapā publicēto foto un video mateiālu izmantošana pieļaujama tikai ar teātra rakstisku atļauju.

©MIHAILA ČEHOVA RĪGAS KRIEVU TEĀTRIS